tOPICS

Նրանց համար, ովքեր զանգվածային ոճիրների վրա են աշխատում, մասնավորապես 1915 թ. դեպքերի, շատ կարևոր էր զոհի դերը լքել, ավելի վերևից դիտել և վերլուծել այս դեպքերը: Վերլուծել ոչ միայն իբրև հայկական երևույթ, այլ ունիվերսալ, միջազգային երևույթ, զանգվածային ոճիրների  մի մաս:

The question is: how do we finish the task of forging a real path to legal redress on behalf the million and a half Armenian victims to the Genocide and their heirs with outstanding claims against the Turkish state for a list crimes including, unlawful detainer, aggravated assault, theft, rape, murder, starvation, deportation and, yes, GENOCIDE.

Պատմաբանը իր դերի մեջ է՝ այսինքն ըմբռնել և որոշ կերպով աստիճանաբար հանրային կարծիքին փոխանցել իր հասկացած գիտելիքը: Նրբությունը հետևյալն է: Եթե վերցնենք հայկական և թուրքական պատմագրությունը, երբեմն շփոթություն կա, թե ո՞րն է պատմաբանի դերը ՝ պիտի դառնա դատախազ և որոշ կերպով դատավարություն պիտի պատրաստի, կամ պիտի մնա իր ավելի նեղ դերի մեջ:

Հարկավոր է զանազանել Հայկական հարցը և ցեղասպանությունը:  Հայկական հարցը գոյություն ուներ, կասկած չկա: Ավելի ներքին հարցեր էին, կապված հողատիրության, կամ քրդերի հետ հարաբերությունների, ներքին իշխանական համակարգի, ժողովրդավարացման և ընդհանրապես հայերի ամենօրյա ապահովություն հետ:

Это отсутствие «моральной почвы» совершенно определенно связывается у Налбандяна с политическим крахом, и последующим, выражаясь его словами, рабством, прислужничеством, подставлением шеи «под чужое ярмо». Не только «ярмо», но любая зависимость, лишает «моральной почвы» под ногами, извращает любые благие намерения. 

Версия азиатского этногенеза  и соответственно азиатского духовного наследия древних германцев была основана на достижениях компаративной лингвистики, которая бурно развивалась именно в Германии, под воздействием обостренного интереса к «корням».

Растущее пролетарское движение на Кавказе, особенно активное непосредственно перед российской революцией, и конфискация российскими властями армянской церковной собственности в 1903 году повлияли на укрепление и распространение социалистических взглядов.

Как представляется, скромной задачей философии в нашем обществе может быть светская по духу проповедническая и просветительская задача: выправление мысли, выздоровление духа, восстановление чувства собственного достоинства армянина, желающего осуществить благотворные трансформации себя и готового строить более зрелое и решительное в отстаивании своих прав гражданское общество в Армении.

Конечно, коллаборационизмом не занимаются с позиции силы, коллаборационизм это политическое сотрудничество с сильным. Однако причиной коллаборационизма может быть и чувство общей фатальной слабости и совсем другое чувство – стратегической нехватки определенных важных ресурсов на данном этапе борьбы.