vIDEO

Солнечный свет не всегда слепит, потому что он рассеян, а вот если сфокусировать его в зеркале и направить на человека, то вот этот отраженный свет, в силу своей концентрированности, он может ослепить. И вот в этом смысле отраженный западный кинематограф в очень мощных советских зеркалах был гораздо концентрированнее, и поэтому возник такой феномен.

Все остальное в советском кинематографе, было реакцией на мировое кино, конечно, причем очень интересно, отраженной реакцией, какой-то странной системой зеркал. Если кинематограф вообще похож на платоновское описание пещеры, то советский кинематограф был еще более усложненной пещерой, т.е. это были “тени теней теней”, совершенно сюрреалистическая ситуация, когда то, что нам казалось вершинами, оказывалось эпигонством, плагиатом, и это было неизбежно....

Մեր սփիւռքեան կուսակցութիւններուն համար աւելի հանգիստ է, յատկապէս վերջին 50 տարիներուն, խօսիլ Հայկական ցեղասպանութեան ճանաչման, Թուրքիո հետ յարաբերութիւններու, Թուրքիո հետ հողային պահանջի մասին, քան այն մասին, ինչ որ կարեւոր է այսօր Հայաստանի մէջ ապրող ժողովրդին համար՝ ունենալ պետութիւն, որ արդիւնաւէտ է, որտեղ մարդիկ չեն ուզէր արտագաղթել

Դաշնակցութիւնը աւելի ու աւելի կը մոտիկանայ Ամերիկային, միւս հոսանքները կը սկսեն աւելի մոտիկանալ Խորհրդային Միութեան եւ ասիկա յատկապէս 1950-ական թվականներուն շատ յստակ է եւ յատկապէս Մերձավոր Արևելքի մէջ՝ հիմնական թատերաբեմը Լիբանանը եւ Սուրիան կ'ըլլան:

Առաջին համաշխարհային պատերզամէն յետոյ հայերը, այսպէս կոչուած, հակա ստատուս-քուոյ կազմակերպութիւն էին: Վերսալեան համակարգը չէր տուած հայերուն այն, ինչ կ'ակնկալէին, այդ իմաստով Վերսալեան համակարգի բարեփոխումը կամ փլուզումը հայերուն համար նոր հնարաւորութիւններ կուտար:

Конспирология это, во-первых, очень свойственное людям стремление к простоте объяснения. Во-вторых, это отсутствие культуры профессионального знания.

Возникает огромный оптимизм. Посмотрите на иконографические образы 50-60-х годов. Молодые лица, взгляд устремлен куда-то за горизонт. На лицах улыбка оптимизма, причем он не дифференцирован, трудно сказать, к чему он относится. Просто жить стало лучше – того, что было в прошлом больше не будет, а дальше все будет лучше и лучше. Это Гагарин в Советском Союзе, это Джон Кеннеди в Америке, это Че Гевара для «третьего мира», это «Beatles».

Колоссальный престиж науки восходит к атомному проекту. Во время второй мировой войны наука показала свою огромную разрушительную силу. Не воспринимать физиков-теоретиков всерьез уже не мог себе позволить ни один политик.

Я хочу поговорить о промежуточном времени, которое великий французский историк Фернан Бродель называл temps de la conjoncture. Это именно время чего-то, это некая эпоха, которая может продолжаться и десятилетия, и многие века.

Պատմաբանը իր դերի մեջ է՝ այսինքն ըմբռնել և որոշ կերպով աստիճանաբար հանրային կարծիքին փոխանցել իր հասկացած գիտելիքը: Նրբությունը հետևյալն է: Եթե վերցնենք հայկական և թուրքական պատմագրությունը, երբեմն շփոթություն կա, թե ո՞րն է պատմաբանի դերը ՝ պիտի դառնա դատախազ և որոշ կերպով դատավարություն պիտի պատրաստի, կամ պիտի մնա իր ավելի նեղ դերի մեջ:

Հարկավոր է զանազանել Հայկական հարցը և ցեղասպանությունը:  Հայկական հարցը գոյություն ուներ, կասկած չկա: Ավելի ներքին հարցեր էին, կապված հողատիրության, կամ քրդերի հետ հարաբերությունների, ներքին իշխանական համակարգի, ժողովրդավարացման և ընդհանրապես հայերի ամենօրյա ապահովություն հետ: